Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Công nghệ thông tin

LỄ HỘI VĂN HÓA PHẬT GIÁO QUA CÁI NHÌN QUỐC TẾ

Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 05:04 Hiếu Thảo
In PDF.
Nhìn về mảnh đất hình chữ S thân thương của dân tộc Việt Nam chúng ta, lẽ dĩ nhiên ai cũng biết có 54 dân tộc chung sống với một nền văn hoá Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng. Toàn bộ đã tạo nên một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, toàn thế giới đã từng biết đến, đã từng ca ngợi.
 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 21:50 Đọc thêm...
 

HOẰNG PHÁP LÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRỤ TRÌ

Thứ năm, 11 Tháng 6 2009 03:42 Hiếu Thảo
In PDF.
THAM LUẬN
HOẰNG PHÁP LÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRỤ TRÌ
                                                                                      BAN HOẰNG PHÁP TỈNH BẮC NINH
Kính thưa chư tôn đức!
Kính thưa đoàn chủ tịch!
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 9 2009 10:45 Đọc thêm...
 

Hoằng Pháp Trong Thời Đại Hội Nhập

Thứ tư, 27 Tháng 5 2009 08:50 Hiếu Thảo
In PDF.

 Đối với một xã hội ngày càng phát triển, thì việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật và làm cho mọi người chấp nhận, nghe theo, thực hành theo, đó là việc cần phải nói đến trong giai đoạn hiện nay. Không phải như xã hội ngày xưa, sự nhận thức và kiến thức của con người xưa rất kém, nói sao họ cũng tin.

Đọc thêm...
 

NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN TÍNH CHẤT TRỌNG YẾU CỦA NGÀNH HOẰNG PHÁP LÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH HOẰNG PHÁP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Thứ ba, 12 Tháng 5 2009 05:36 Hiếu Thảo
In PDF.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch...
Kính thưa toàn thể hội nghị.
Nhân hội thảo và bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp do Ban Hoằng Pháp Trung Ương (BHPTW) tổ chức tại Đà Nẳng. Là người có tâm quyết với sự nghiệp Hoằng pháp, chúng tôi xin được phép có vài ý nhỏ của mình trong cuộc hội thảo:
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 5 2009 07:50 Đọc thêm...
 

VÀI THIỂN Ý VỀ HOẰNG PHÁP VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thứ tư, 22 Tháng 4 2009 12:40 Hiếu Thảo
In PDF.
                Đạo Phật xuất hiện trên thế gian đã hơn 2500 năm, trải qua mỗi thời đại với những phát triển về xã hội và khoa học, bằng tính KHẾ LÝ và KHẾ CƠ, Phật giáo biết vận dụng những thành tựu đó để xiển dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh. Đối với thời đại khoa học công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay, những vị “Sứ giả Như Lai” muốn đạt đượcnhững kết quả tốt đẹp trong việc hoằng truyền Phật pháp tất nhiên không thể không sử dụng công nghệ thông tin làm phương tiện.
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 4 2009 12:49 Đọc thêm...
 


THỜI TIẾT