Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Trung cấp Giảng sư

ĐIỂM TRUNG BÌNH TOÀN KHÓA LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ Niên khóa 2006 – 2009

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 08:33 Hiếu Thảo
In PDF.

                                            ĐIỂM TRUNG BÌNH TOÀN KHÓA

                                                   LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ

                                                                Niên khóa 2006 – 2009

                         

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 11:39 Đọc thêm...
 

ĐIỂM THI DIỄN GIẢNG TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ Niên khóa 2006 – 2009

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 08:26 Hiếu Thảo
In PDF.

ĐIỂM THI DIỄN GIẢNG TỐT NGHIỆP

LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ

Niên khóa 2006 – 2009

----- š] -----

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 8 2009 08:42 Đọc thêm...
 

ĐIỂM TRUNG BÌNH BA NĂM LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ Niên khóa 2006 – 2009

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 08:16 Hiếu Thảo
In PDF.

                                                                                           

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3,TP. HCM

ĐT:  38483080

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------š{-------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01.06 .2009

   

                          ĐIỂM TRUNG BÌNH BA NĂM

                               LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ

Niên khóa 2006 – 2009

-----]-----

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 8 2009 08:43 Đọc thêm...
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH Lớp Đào Tạo Trung Cấp Giảng Sư

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 08:06 Hiếu Thảo
In PDF.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3,TP. Hồ Chí Minh

ĐT:  38483080

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------š{-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08  năm 2009

   

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH

Lớp Đào Tạo Trung Cấp Giảng Sư

Niên khóa 2009 – 2012

---- d]c ----

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 8 2009 08:41 Đọc thêm...
 

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN LỚP TRUNG CẤP GIẢNG SƯ MÔN THI DIỄN GIẢNG - Niên khóa 2009 – 2012

Chủ nhật, 26 Tháng 7 2009 11:54 Hiếu Thảo
In PDF.
 
DANH SÁCH 1
 
Thi Phòng
 
·                     Thứ sáu ngày 14. 08. 2009 (24. 06. Kỷ Sửu)
- Phòng thi Giảng đường
·                     Thứ bảy ngày 15. 08. 2009 (25. 06. Kỷ Sửu) 
- Phòng thi Điện Quan Âm (Lầu 3)

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 9 2009 10:45 Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 2

THỜI TIẾT