Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

HOẰNG PHÁP ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Thứ sáu, 23 Tháng 4 2010 10:23 Hiếu Thảo
In PDF.

Hôm nay trong không khí trang nghiêm, đoàn kết hòa hợp thắm tình đạo vị của chư tôn đức giảng sư quý ban Hoằng Pháp các tỉnh thành trong cả nước, cùng chung sức đồng lòng đưa ra những chương trình hoạch định của ban Hoằng Pháp, nhằm thúc đẩy sự nghiệp trao truyền giáo lý Phật Đà ngày một phát triển.

Đọc thêm...
 

NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẰNG PHÁP CHO TUỔI TRẺ

Thứ tư, 21 Tháng 4 2010 11:49 Hiếu Thảo
In PDF.

   Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Đọc thêm...
 

HOẰNG PHÁP DÀNH CHO THIẾU NHI

Thứ ba, 20 Tháng 4 2010 11:13 Hiếu Thảo
In PDF.

Thích Phước Ðạt
Sự thật đức Phật Thích Ca chứng ngộ chân lý lúc Thành đạo chính là sự thật Duyên sinh vô ngã.

Đọc thêm...
 

THAM LUAN BAN HOẰNG PHÁP TỈNH THANH HÓA

Chủ nhật, 18 Tháng 4 2010 11:01 Hiếu Thảo
In PDF.

VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ ĐỐI  VỚI VẤN ĐỀ HOẰNG PHÁP 

Trong quá trình phát triển của ngành Hoằng pháp có nhiều vấn đề chưa được quan tâm đúng mức, đó là “ Vai trò của trụ trì đối với vấn đề hoằng pháp”.

Đọc thêm...
 

HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY

Thứ bảy, 17 Tháng 4 2010 13:06 Hiếu Thảo
In PDF.

                                            Đại đức: Thiện Minh

       Hoằng pháp là một công tác quan trọng để con người thấm thuần chánh pháp, giác ngộ giáo lý của Chư Phật.

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 5

THỜI TIẾT