Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Thư viện

Chùm ảnh: “Dễ thương các chú tiểu mới cạo đầu”

Thứ bảy, 08 Tháng 5 2010 04:25 Hiếu Thảo
In PDF.

Seoul, Hàn Quốc: Trước thềm Phật đản PL. 2554 - 2010, tại chùa Chogye ngày 3-5,, một nhóm 8 chú nhóc đã được chư tôn đức cho thế phát xuất gia gieo duyên, thể nghiệm đời sống tự viện trong 21 ngày. Đây là một truyền thống đặc thù của Phật giáo Hàn Quốc trong mỗi dịp kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật hàng năm.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 08 Tháng 5 2010 04:29 Đọc thêm...
 

Quan niệm về Như Lai trong kinh Kim Cương và nhận thức về Đức Phật của người Phật tử Việt Nam

Thứ tư, 21 Tháng 4 2010 11:26 Hiếu Thảo
In PDF.

Kinh Kim Cương, gọi đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh (Verjracchedika prajnaparamita Sutra), là một trong những cuốn kinh căn bản của Phật giáo Đại thừa; đồng thời, cũng là tác phẩm tiêu biểu thuộc văn hệ Bát nhã.

Đọc thêm...
 

Sự khác biệt giữa mộng và thực

Thứ ba, 20 Tháng 4 2010 11:34 Hiếu Thảo
In PDF.

 Nhiếp Chính Vương Gyeltshen Rinpoche

Mộng và Thực là chủ đề được nhắc tới rất nhiều trong cả ba thừa Phật giáo. Mộng và Thực dựa trên nền tảng căn bản của triết học Phật giáo.

Đọc thêm...
 

Kinh Duy Ma - Bài 3 >> Phẩm 3:Thanh văn

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:16 Hiếu Thảo
In PDF.

Việc Đức Phật bảo mười đại đệ tử đến thăm Duy Ma có thật hay không, chúng ta gác qua một bên. Tôi nghĩ rằng kinh Duy Ma kiết tập sau khi Phật Niết bàn, hình thành ý thức trách nhiệm của Đại chúng bộ khác hẳn với ý tưởng xuất ly của Thượng tọa bộ.

Đọc thêm...
 

Kinh Duy Ma - Bài 2: Phẩm Phương Tiện

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:13 Hiếu Thảo
In PDF.

 Sau khi dạy cách thức kiến tạo Tịnh độ nhân gian, Đức Phật giới thiệu cư sĩ Duy Ma Cật bệnh sắp chết trong phẩm này. Tại sao cư sĩ Duy Ma lại xuất hiện trong phẩm Phương tiện và phương tiện này mang ý nghĩa gì.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:19 Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 4

THỜI TIẾT